Juridiskt meddelande rörande Vagsmart AB:s webbsida

Vi ber dig noggrant läsa villkoren nedan direkt när du går in på webbplatsen. När du besöker Vagsmart AB:s webbsida, förbinder du dig att följa dessa villkor. Godkännandet av villkoren är en förutsättning för att få använda webbplatsen.

Innehållet på Vagsmart AB:s webbsida (vilket även omfattar, men dock inte begränsar sig till text, bilder och audiovisuella inslag) tillhör i sin helhet Vagsmart AB enligt de lagar och överenskommelser om upphovsrätt som kan tillämpas i sammanhanget. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna text förbehålls. Kopiering, överföring, spridning eller lagring av hela eller delar av innehållet i någon som helst form är förbjuden och förutsätter ett skriftligt förhandstillstånd av Vagsmart AB med nedan nämnda undantag.

Vagsmart AB tillåter att delar av webbsidorna lagras elektroniskt och att utskrifter görs av dem, men enbart för privat bruk. Informationen på webbplatsen får inte ändras utan skriftligt tillstånd av Vagsmart AB. Vissa dokument på våra webbsidor kan vara förenade med tilläggsvillkor som anges i dokumenten i fråga.
Alla immaterialrättigheter (inklusive men inte begränsat till varumärken, patenter, design och copyright, vare sig registrerade eller oregistrerade) är egendom som tillhör Vagsmart AB, intresseföretag eller licensgivare. Tillgång till våra webbsidor kan inte direkt, indirekt eller på annat sätt tolkas som licens- eller övrigt tillstånd att använda något av de märken eller symboler som förekommer på webbsidorna utan att Vagsmart AB på förhand skriftligt beviljar ett sådant tillstånd.

Innehållet på Vagsmart AB webbplats levereras i föreliggande skick och så som det är tillgängligt. Vagsmart AB förbehåller sig rätten att när som helst omarbeta innehållet på webbplatsen eller förhindra tillträde till den, utan särskilt meddelande.
Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Vagsmart AB ansvarar inte för innehållet på några andra webbplatser och kan inte heller ställas tills svars för någon skada som kan uppkomma på grund av innehållet på sådana webbsidor. Länkar till andra webbplatser har enbart angivits som service till användarna av denna webbplats.

De firmanamn och varumärken som nämns på denna webbplats är skyddade. Firmanamn och varumärken som innehas av Vagsmart AB får inte användas utan föregående skriftlig tillåtelse, med undantag för ren hänvisning för service av andra produkter.

Vagsmart AB ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Vagsmart AB komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd.

 

Vagsmart AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

Telefon 0300 - 40 99 20
E-post info@vcds.se
Tillagd i varukorgen