TDI-Graph till VCDS

TDIGraph är ett tilläggsprogram till VCDS, skapat för att kontrollera insprutningstiming på en VE TDI. Kontroll skall ske t.ex. efter byte av rem till insprutningspumpen. Regelbunden kontroll rekommenderas.
Programmet samlar in mätvärden medan bilen går på tomgång och visar resultatet av varje mätning som en punkt i grafen. Det bildas snabbt ett "moln" av prickar. Storlek och form på detta moln ger dig medelvärde och tidsvariation.
Genom att ange aktuell motor visar programmet var mätvärden bör befinna sig. På så sätt ger mätningen ett resultat som är lätt att tolka.
TDI-Graph är separat mjukvara som ingår vid köp av VCDS. Programmet kontrollerar att förutsättningarna för att utföra en korrekt mätning är uppfyllda. När förutsättningarna är uppfyllda kan mätningen påbörjas.
Observera att detta inte fungerar på nyare bilar som har s.k. Pumpedüse, dvs en pump på varje cylinder.

TDI-Graph VCDS Vag-Com
Tillagd i varukorgen