EOBD (OBD II) Alla bilmärken

I VCDS finns en generisk diagnostikfunktion för OBD-II (EOBD) inbyggd. Den fungerar ned alla bilmärken och fullt ut enligt standarden SAE J1979. Detta är den nivå av funktionalitet som andra enklare felkodsläsare helt eller delvis klarar av att hantera. För VAG-bilar motsvarar VCDS ett originaldiagnossystem, vilket är överlägset det som definieras i den för biltillverkarna obligatoriska standarden SAE J1979.
Men för dig som vill hålla koll på bilar av andra märken finns ändå goda möjligheter att använda VCDS. 

  • Läs mätvärdesparametrar i realtid (rpm, temperaturer, flöden, tryck, etc.)
  • Readiness. Test och övervakning av funktioner. t.ex. misständningar, "comprehensive components", katalysatorn, tanktryck mm.
  • Läsa frysta mätvärdesparametrar ((freeze frame) rpm, temperaturer. flöden, tryck, etc.) som sparats i mode 2, men tillhör aktuell/a Felkod/er i mode 3.
  • Läsa lagrade felkoder (sk. DTCer. = detected trouble codes)
  • Radera felkoder samt släcker motordiagnoslampa (MIL).
  • Självtesta syresensor/er (om godkänd övergår status från "open loop" till "closed loop") 
  • Läsa div. självtester. bla. egr-flöden etc. Kan även finnas tillhörande gränsvärden.
  • Visar detekterade fel "väntande felkoder", som ej uppnått status för att aktivera felkod i mode 3.
  • Läsa fordons-ID som chassinummer och annat.

EOBD i VCDS Mode 1 EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 1
EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 1 grafiskt i realtid via Vag-Scope EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 1 grafiskt i realtid via Vag-Scope
EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 1-01 Readiness EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 1-01 Readiness
EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 2 EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 2 - Frysta data
EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 3 Felkoder EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 3 Felkoder
EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 7 Väntande felkoder EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 7 Väntande felkoder
EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 5 Syresensorer EOBD (OBD-II) i VCDS Mode 5 Syresensorer

               

Läs mer om OBD, OBD-II och EOBD

OBD-II / EOBD är en standard definierar en rad funktioner som måste stödjas av bilar med bensinmotorer fr.o.m. årsmodell 2001 och av bilar med dieselmotor fr.o.m. årsmodell 2004. Många bilar har följt denna standard flera år tidigare.

De enklaste och billigaste felkodsläsarna på marknaden har i bästa fall stöd för EOBD (OBD-II). VCDS följer standarden fullt ut. För VAG-bilar kan VCDS komma mycket djupare in i bilarnas datorsystem och därmed tillhandahålle felkoder, information och inställningar som inte är tillgängliga med läsare som bara följer EOBD.

Tillagd i varukorgen