Allmänna villkor

        

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms (det går även att på websidan välja att visa priser exklusive moms). I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. 
Privatpersoner får ej handla mot faktura. För företag sker kreditkontroll.
Vi reserverar oss för eventuella fel i prisinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Beställning

Vi hanterar din beställning skyndsamt. Beställningar ska ske via webbshoppens system för att säkerställa att vi får all information som behövs för att bedöma beställningen och skapa en order. Om beställning sker via inköpsorder via annat företag kommer detta att försena orderläggning som då måste hanteras helt manuellt. Inga förseningsavgifter eller liknande straffavgifter kan då utkrävas av Vagsmart AB.

Betalning

I webshopen finns flera betalsätt, men alla betalsätt är inte tillgängliga för alla kundgrupper.
Betalalternativet faktura finns för företag mot kreditprövning/godkänd kredit. Skicka ett mejl till info@vcds.se. 
Om fel betalsätt väljs i en beställning kommer vi att ändra betalsätt samt kontakta dig.

Fraktalternativ

I webshopen finns flera fraktsätt, men alla fraktsätt är inte tillgängliga för alla kundgrupper.
Om fel fraktsätt väljs i en beställning kommer vi att ändra fraktsätt samt kontakta dig.

Leverans

Vi hanterar din order skyndsamt. Leverans sker med DHL, fritt vårt lager. Leveranstider kan påverkas av röda dagar, långhelger, veckoslut, postgång, importtider/tullhantering, speditörers scheman eller kampanjer. När din order skickas kommer du att få ett meddelande från DHL med spårningslänk.

Ej uthämtade paket

Vi bestämmer inte vilket utlämningsställe (service point) som transportören välljer. Din beställning finns vanligtvis hos utlämningsstället under 2-4veckor. Ej uthämtade varor returneras till oss. För ej utlösta paket förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift á 250 SEK.

Ångerrätt

Tiden du har på dig att ångra ditt köp kallas för ångerfrist (ångerrätt).
Ångerrätten regleras i distansavtalslagen, vilket är en lag som endast är tillämplig när en konsument, dvs. en privatperson, och ett företag har ingått avtal med varandra utanför en affärslokal, distansavtalslagen 1 kap 1§. När ett avtal ingås mellan två företag, till exempel Vagsmart AB och ett annat företag, är distansavtalslagen inte är tillämplig och därmed gäller inte ångerrätten.

För dig som är privatperson
Ångerfristen gäller under 14 dagar och börjar löpa dagen efter du tagit emot varan (eller en väsentlig del av den om varan består av flera delar). Ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten måste inkomma via e-post till info@vcds.se inom dessa 14 dagar och det måste tydligt framgå att du ångrar ditt köp. Notera att du inte har ångerrätt om du under ångerfristen redan börjat använda varan på ett sådant sätt att varan är förbrukad eller ej längre i nyskick.

När du utnyttjar din ångerrätt (kontaktat Vagsmart AB)
Du får inte använda varan, endast försiktigt undersöka den. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du mottog den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös med den förlorar du ångerrätten.

Retur av vara
När du meddelat oss att du vill använda dig av ångerrätten ska varan omedelbart skickas till Vagsmart AB.
Varan ska vara oss tillhanda inom 7 dagar från att vi bekräftade att det är möjligt att använda ångerrätten. Du står själv för returkostnaden. 
Du är ansvarig för varan under transporten tillbaka till oss. Om varan blir skadad på vägen eller kommer bort gäller inte ångerrätten. En rekommendation är att använda sig av PostNord:s tjänst "Skicka lätt" som ger spårbarhet, ange mejladress info@vcds.se som mottagarmejl när du köper tjänsten "Skicka lätt" hos postombud.. 
Varan skickas korrekt paketerad till nedan adress. Inkludera en lapp med ditt namn samt ordernummer på. Skicka ett meddelande till info@vcds.se när du skickat varan i retur. 
Vagsmart AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

Bedömning av returnerad vara
Varan ska återsändas till oss i samma skick som den var när du mottog den (nyskick). 
Vid retur kommer vi att kontrollera adaptern utvändigt efter skador samt kontrollera om adaptern har använts. Om adaptern är registrerad räknas adaptern som använd, om någon av de 15 fria Auto Scans som varje ny adapter innehar är använda räknas adaptern som använd. Att återställa en använd adapter kostar pengar. Om adaptern har använts kommer vi göra en beräkning som inkluderar värdeminskning, kostnad för att återställa adaptern till nyskick samt en administrativ kostnad för Ross-Techs arbete. Vi kommer att kontakta dig per e-post för att meddela summan och ge dig möjlighet att välja om du vill fortsätta ärendet (använda din ångerrätt, men med värdeminskning) eller få adaptern tillbaka.
Om adaptern är skadad utvändigt (t ex repad, bucklad, kabelbrott, böjda pins) gäller inte ångerrätten. 
Om adaptern returneras till oss i nyskick och inte är använd kommer vi att göra en återbetalning, se rubrik nedan.

Återbetalning
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalt för varan (med reservation för eventuella avdrag för värdeminskning, administrativ kostnad och frakt)  senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. 
Inga återbetalningar eller andra ersättningar kommer att utbetalas utan en tidigare dialog mellan dig och kundtjänst.

Skicka in ärende om ångerrätt
Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du välja att skicka e-post direkt till info@vcds.se med ditt ärende, alternativt använda nedan formulär.
Ångerfristen gäller under 14 dagar och börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Tänk på att du tydligt måste klargöra att du vill använda din ångerrätt.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

          

Garanti / reklamation

Adapter/adapterkabel/kabelanslutning

  • Garanti (1 år från orderdatum) gäller för ursprungliga fel även kallade fabrikationsfel (inte för skador som orsakats av en olyckshändelse eller för att varan hanterats fel). Garantin följer den ursprungliga köparen, inte varan, därför kan garantin inte överlåtas vid ev. ny försäljning av varan.
  • Reklamationsrätt gäller om felet funnits från början och du reklamerar varan inom tre år. För att hävda reklamation behöver felet påtalas inom skälig tid,  senast två månader efter att felet först uppmärksammades.

Om varan är äldre än sex månader måste du bevisa att felet fanns från början.
Om varan är yngre än sex månader måste vi bevisa att det inte rör sig om ett ursprungligt fel.

Hantering av ursprungliga fel
När felet på produkten är ursprungligt och reklamationen skett inom 3 år från leveransdatum kommer vi att antingen att:

  • reparera felet, om möjligt
  • byta till en likvärdig felfri vara, om möjligt*
  • ge prisavdrag, baserat på varans ålder, skick och värde
  • låta dig häva köpet


Oaktsam hantering
Uppmärksamma att garantin och reklamationsrätten inte gäller om produkten slutar att fungera på grund av oaktsam hantering. Det innebär att varan har hanterats felaktigt, till exempel blivit överkörd, vattenskadad, kabeln har klippts av, klämts eller dragits sönder eller att anslutningskontakten skadats utanpå eller inuti genom ovarsamt hanterande (till exempel ”piggar” inuti kontakten är böjda).
Garantin och reklamationsrätten gäller ej heller om varan (adapter och/eller anslutningskontakt) fysiskt öppnats och/eller om du försökt laga varan själv.
Reklamationsrätten gäller inte vid fel som beror på naturligt åldersslitage, felaktigt användande (till exempel om bruksanvisningen inte följts) eller yttre påverkan (till exempel åsknedslag eller vattenskada). Om produkten är äldre än 3 år, täcks den inte längre av reklamationsrätten och du står själv för kostnaden vid eventuella reparationer om du inte har en utökad garanti som ger förlängt skydd.

När problem/fel uppstått
Du är skyldig att skyndsamt kontakta oss när ett problem har uppstått samt tydligt beskriva problemet/felet. Kontakt sker via e-post. Vår kundtjänst skapar, vid behov, ett ärende och meddelar därefter dig vad som kommer att ske.

Vid upprättat ärende
Vår kundtjänst på Vagsmart AB styr ärendeprocessen. Normalt behöver vi undersöka/felsöka adaptern samt testköra den i testbänk för att kunna bedöma felet/problemet. Du förväntas leverera den felaktiga varan till oss. Det är du som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transport samt att välja ett säkert transportalternativ så att varan inte kommer bort under transport. Vi kan inte assistera med utbytesenhet att använda under ärendeprocessen.

Hantering
Vagsmart AB har rätt att undersöka varan för att försöka avhjälpa felet. Om felet inte kan återskapas vid undersökning/felsökning kommer vi att returnera varan till dig. Om felet går att återskapa vid undersökning/felsökning kommer vi att primärt utföra reparation (om möjligt) eller sekundärt skicka en annan likvärdig vara*. Först efter dessa två steg kommer vi att se över alternativa lösningar. Om felet inte kan repareras och likvärdig vara för utbyte ej kan erbjudas kan du begära att få avdrag. Prisavdraget ska vara rimligt sett till varans ålder, skick och värde i förhållande till felets omfattning/påverkan. Oavsett åtgärd så ska ärendet hanteras skyndsamt och åtgärden ske "inom skälig tid" efter att ärendet upprättades av vår kundtjänst. 

Återbetalning
Vi ska, vid prisavdrag, göra en återbetalning senast inom 30 dagar från den dag då beslut om prisavdrag fattades.
Inga återbetalningar eller andra ersättningar kommer att utbetalas utan en tidigare dialog mellan dig och kundtjänst.


* Likvärdig vara: Det är inte alltid möjligt att skicka en likadan utbytesenhet, då kan vi behöva skicka en likvärdig vara. Likvärdig innebär att varan bedöms ha liknande, eller bättre, funktion som den ursprungliga varan.

             

Retur

Returer sker på köparens egen bekostnad och skickas som brev eller paket, inte mot postförskott (vi löser inte ut brev/paket).
Vi står för returer vid reklamation.

Återbetalning

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. 

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du kan när som helst kontakta oss på info@vcds.se för att begära ett utdrag på de uppgifter vi har på dig eller be oss ändra uppgifter.

Support

Alla kunder har tillgång till våra supportsidor online, se Support.
Generell support sker via e-post till info@vcds.se och är kostnadsfri för kunder som handlat adapter av Vagsmart AB.
Vi har sedan årsskiftet 2019/2020 ingen telefonsupport, men kan ringa upp vid behov. Om du önskar att bli uppringd kan du skicka ett mejl till info@vcds.se.
Support på kodning, djupkodning, "how to" med mera sker via Ross-Techs forum: forums.ross-tech.com

Tillagd i varukorgen